MODERNE SMEDEVIRKSOMHED BELIGGENDE PÅ PRØVESTENEN, KØBENHAVN S

Copenhagen Engineering A/S er en moderne smedevirksomhed beliggende på Prøvestenen, København S. Virksomhedens hovedområder er fremstilling og montering rørsystemer – stålkonstruktioner og svejsning. Endvidere beskæftiger firmaet sig med en del reparations-/serviceopgaver. Arbejdsområderne ligger inden for industri (herunder olieoplag/terminaler samt kraftværker) og marineservice (skibsfart – fortrinsvis tankskibe).

Værkstedet på ca. 650 m2 er opdelt i rør, stålkonstruktions/svejse samt reparations- og serviceværksted og der alle er udrustet med det nyeste og mest moderne udsugningssystem til svejsning/slibning samt portalkraner op til 5 Tons.

I tilknytning til værkstedet har virksomheden stort lager med alle relaterede dele til arbejdsområderne.Lagersystemet er udstyret med et moderne og brugervenligt scanningssystem, hvor medarbejderne kan scanne materialer direkte ind på et projekt eller en opgave, samtidig kan medarbejderne registrer arbejdstimerne i systemer, der er tilknyttet samme projekt eller opgave.

Copenhagen Engineering A/S er certificeret inden for kvalitetsstyringssystemet EN 3834-3:2006 samt inden for fremstilling af stålkonstruktioner EN1090-EXC 2. Desuden har virksomheden erhvervet sig en del svejse procedure WPQR + WPS.

Mandskabet består typisk af 12-15 kvalificerede medarbejdere med hver deres speciale inden for rør, stål og reparation/service. Svejserne er certificeret inden for svejsemetoderne 111 – 135 – 136 - 138 - 141.

Virksomheden har firmaet 8 veludrustet servicevogne tilknyttet medarbejderne og råder over en del nyere udstyr som mobile svejsudsugninger, ventilatorer, generatorer, kompressorer, lifte og kraner. Servicevognene gør det muligt at udføre opgaver hos kunder, på tankskibe og som marineservice for skibe, der anløber Københavns havn m.v.

Copenhagen Engineering A/S har en fast civilingeniør tilknyttet til beregning, konstruktion og tegning. Ligeledes er der knyttet faste samarbejdspartnere til firmaet inden for områderne svejsekontrol, større ingeniøropgaver, el-installationer, pumpeopgaver samt tætte relationer til alle hverdagens leverandører inden for rør, stål og teknik.

Selskabet ejes og ledes dagligt af Jakob Hoppe.

Copenhagen Engineering A/S har produktions- og ansvarsforsikring samt alle lovpligtige forsikringer igennem Alm. Brand.

Jakob Hoppe

Direktør / Daglig leder
Tel: + 45 20 15 38 73

Jim Larsen McLean

Ingeniør
+ 45 32 54 04 04

Marianne Petersen

Økonomi

+ 45 29 89 43 57

Faktura og kontoudtog til:

Mail: invoice@cphengineering.dk